Hushållsavfalls sorteringsstation -Smerdūklis, Jelgava.

Total yta på 1600m2, 41,64 ton av metall.

Vi genomförde byggpats förberedelser, markarbeten, byggnation av grunden och godsmottagningens gropen, bärande stålkonstruktion montering, byggnation avvöggar och väggkonstruktioner, takbyggnation, montering av fönster, dörrar och portar, betonering av golvplattan.

Steelconstructor