Tak rekonstruktion, Skulte

Byte av tak och isolering av tak. Tak "kakan" gjord av PVC ångspärr, två lager med stenull och dubbla lager med tjärpapp.

Steelconstructor