Byggnatioan av fiskförädlings fabriks produktionshall – Senga

Projektet genomfördes inom 4 månader.

Ny produktionshallens byggande till, nyckelfärdig ". Merk arbeten, betongarbeten, leverering och montering av metallkonstruktioner på armerad betongs stolp typs fundament. Byggandet av tak, avloppssystem, ytterväggar, sockel isolering, väggar, innertak, fönster, dörrar, portar, bottenplattan, slutarbetet, instalation av vatten, avlopp, interna nätverk, värme, ventilation, kylanlegningar, belysningen, lågspänningsnät.

Steelconstructor