Referenser

Från 13 juni till 11 september 2015 företaget "Steel Construction MM" byggde en ny hangar för att lagra spannmål för företaget AS ERTS Valga Vaba Terminaal.

Hangaren byggdes på kort tid och i hög kvalitet.

Vi rekommenderar företag "Steel Constructor MM" AB som samarbetspartner.

 

Screenshot 2016-05-29 21.09.46

Rekommendation

ERTS Valga Vaba Terminaal AS,

Från 10 oktober till 22 december 2015 företaget "Steel Construction MM" utförde grundens betongarbeten och leverering och montering av metallkonstruktioner på två torrbulks hangarer på Zila iela 22, i Riga.

Under byggarbets tiden byggdes grundens fot, fundament av kolumn typ, bärande vägg, sockel. Den totala betongvolymen var 1216m3.

Metall installationskonstruktion avslutades i 7 veckor med totalt omfattning på 370 ton.

"SteelConstructorMM"AB utförde den tilldelade arbete kvalitativt, i enlighet med avtalet och det tekniska projektet. Arbetena utfördes snabbt, inom de överenskomna tidsgränser, tillhandahålla en kvalitet i anläggnings driftsättning inom kort tid. Byggföretagets personal visade professionalism och seriös inställning till arbete som skall utföras.

Vi rekommenderar "StellConstructor MM" AB som en partner för andra projekt.

terminal

Rekommendation

KS Terminal SIA,

Projekt på ny industrihall för Enstaberga Cementgjuteri, Nyköping, Sverige.

Byggmästarna AB hade anlitat Marupes Metalmeistars AB tillsammans med Steelconstructor AB för byggandet av en industrihall på 1500 kvadratmeter på Enstaberga Cementgjuteri AB. Inom arbeten som utförtdes under hösten 2011 ingick leverans och installation av stålstomme, väggar, tak, regnvattensystem osv.

Vi är mycket nöjda med samarbetet med detta företag som har visat stor skicklighet i hela vägen från anbudsskedet, produktionsstadiet till slutbesiktningen i ett mycket professionellt, affärsmässigt och ärligt sätt.

bygg

Rekommendation

Byggmästarna AB,

Från 26 april till 1:a septrmber 2012 företaget "Steel Construction MM" utförde tak återuppbyggnad och reparationsarbeten på Skultes iela 14 och 12, i Skulte.

Alla arbeten enligt avtalet uppfylldes professionellt och på en god tid, vilket säkerställer en hög anläggnings kvalitet och driftsättning inom kort tid. Vi rekommenderar AB "Steel Constructor MM" som en partner i genomförandet av byggobjekt.

Mkomunalie

Rekommendation

Mārupes komunālie pakalpojumi AS,

Steelconstructor