Referenser

Från 2 maj till 31:a juni 2013 företaget "Steel Construction MM" utförde delvisa trotuar byggarbeten på Valnu och Rigas iela i Jelgava. Arbetena utfördes inom de överenskomna tidsgränser och på ne profesional sätt, tillhandahålla en kvalitet i anläggnings driftsättning inom kort tid.

Vi rekommenderar "StellConstructor MM" AB som en partner av byggarbets genomförandet i andra objekt.

kulk1

Rekommendation

Kulk SIA, http://kulk.lv/

Under år 2013 "StellConstructor MM" AB var deltagen som underentreprenör till byggnadsarbeten av följande objekt:

Delvisa trotuar byggarbeten på Valnu, Rigas och Garozas iela i Jelgava. Arbeten utfördes i enlighet med avtalet och de tekniska projektēt i enlighet med tidsfrists villkor, som gav högkvalitativa objektets driftsättning.

Vi rekommenderar "StellConstructor MM" AB som en partner av byggarbets genomförandet i andra objekt.

kulk2

Rekommendation

Kulk SIA, http://kulk.lv/

Under tidens mellan 17 maj 2011 till 31:a oktober 2012, väggbyggsföretaget "BINDERS"AB, reg.nr. 40003164644 som huvudenterprnår genomförde utförandet av kontrakt "Zilupes street återuppbyggnad" i Rezekne.

Som underentreprenör för beläggningsarbete som underentreprenör anlitade vi “Steel Constructor MM"AB som utförde arbetet från 1.maj till 30:e oktober 2012.

Den tilldelade arbete "Steel Constructor MM" AB utförde kvalitativt, i enlighet med det avtalet och de tekniska projktets förutsättningar, med förbehåll för tidsfrister.

binders

Rekommendation

Binders SIA,

Steelconstructor