Atsauksmes

SIA "Steel Constructor MM" saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu, veica metāla konstrukciju piegādi un montāžu objektā "Rojas estrāde", Selgas iela 1, Roja, Rojas novads.

Neskatoties uz projekta sarežģītību, metāla konstrukcijas, 146 tonnu apmērā, tika piegādātas un uzstādītas atbilstošā kvalitātē un termiņos. Montāžas darbi tika paveikti profesionāli, ar atbildības sajūtu, ievērojot būvniecības normatīvus, darba drošības un darba aizsardzības prasības.

SIA "Steel Constructor MM" ir pierādijis sevi, kā profesionāls partneris.
Rekomendējam SIA "Steel Constructor MM" kā veiksmīgu sadarbības partneri būvniecības projektu īstenošanā.

SIA A Celtne, 2019.gada 18.septembrī,

Laika posmā no 01.05.2017 līdz 31.09.2017 SIA "Steel Constructor MM" veica "Ražošanas telpu un infrastruktūras pārbūvi" Jelgavas novada, Valgundas pagasta, "Vītoliņos", Meža ielā 22.

Tur tika uzbūvēts siltā tipa ražošanas cehs ar kopējo platību 1035m2. Līgumdarbi sastādīja pilnu būvniecības ciklu: zemes darbi, pamatu izbūve, siltināšana, metāla konstrukciju montāža, sendvičpaneļu montāža, jumta seguma ieklāšana un siltināšana.

Visi līgumā paredzētie darbi tika izpildīti ievērojot saskaņotos termiņus, atbilstoši Latvijas Republikas pastāvošajiem būvniecības normatīviem. Visi jautājumi, kas radās būvniecības gaitā, tika profesionāli un operatīvi atrisināti.

Rekomendējam SIA "Steel Constructor MM" kā partneri būvobjektu realizācijā.

Zemgales Tehnoloģiskais Centrs,

Par būvdarbiem objektā "Noliktavas-Kravas termināla atjaunošana" Rīga, Flotes iela 12a.
Ar šo SIA "WT TERMINAL" apliecina, ka SIA "Steel Constructor MM", reģ.Nr. 40103340860 saskaņā ar 2016.gada 22.augustā noslēgta savstrapēja Uzņēmuma līguma Nr. SC22/08/2016 ir veikusi vispārējus būvdarbus objektā "Noliktavas-Kravas termināļa atjanošana" Rīga, Flotes iela 12a.
Būvdarbi objektā "Noliktavas-Kravas termināļa atjanošana" Rīga, Flotes iela 12a tika veikti atbilstoši LR būvnormatīviem, ka arī saskaņā ar tehniska projekta prasībām, būvniecības normām un noteikumiem. Būvdarbi izpildīti līguma noteiktajos termiņos un iekļaujoties tāmes izmaksās. Veikto darbu kvalitāte pīlnība atbilst pasūtītāja prasībām.
Darbi tika veikti patstāvīgā kontaktā ar pasūtītāju, operatīvi atrisinot darbu gaitā radušos jautājumus.
Objekta izbūves laikā SIA "Steel Constructor MM" ir sevi pierādījusi kā profesionālu un uzticamu sadarbības partneri būvniecības jomā.

WT Terminal,

SIA Mērks noslēdza līgumu ar SIA Steel Constructor MM ka apakšuzņēmēju objektam "Decco Centrs", kas atrodas Katlakalna ielā 6D, Rīgā.
Līgumdarbi: dzelzbetona kolonnu, paneļu montāža, metāla konstrukciju piegāde un montāža.
Minētajā objektā montāžas darbi tika veikti noteiktajos termiņos, atbilstoši Latvijas Republikā pastāvošajiem būvniecības normatīviem. Projekta īstenošanas laikā, uzņēmums spēja operatīvi un profesionāli risināt būvniecības gaitā radušos jautājumus. Veicot montāžas darbus, tika ievērotas nepieciešamās darba aizsardzības, ugunsdrošibas un vides aizsardzības prasības.
Darbinieki savus pienākumus veica ar lielu atbildības sajūtu.
Veikto darbu kvalitāte atbilst pasūtītāja prasībām.
Kopējās sadarbības laikā SIA Steel Constructor MM ir sevi pierādījis kā profesionāls un uzticams sadarbības partneris.

MERKS SIA,

Steelconstructor