Atsauksmes

Par būvdarbiem objektā "Noliktavas-Kravas termināla atjaunošana" Rīga, Flotes iela 12a.
Ar šo SIA "WT TERMINAL" apliecina, ka SIA "Steel Constructor MM", reģ.Nr. 40103340860 saskaņā ar 2016.gada 22.augustā noslēgta savstrapēja Uzņēmuma līguma Nr. SC22/08/2016 ir veikusi vispārējus būvdarbus objektā "Noliktavas-Kravas termināļa atjanošana" Rīga, Flotes iela 12a.
Būvdarbi objektā "Noliktavas-Kravas termināļa atjanošana" Rīga, Flotes iela 12a tika veikti atbilstoši LR būvnormatīviem, ka arī saskaņā ar tehniska projekta prasībām, būvniecības normām un noteikumiem. Būvdarbi izpildīti līguma noteiktajos termiņos un iekļaujoties tāmes izmaksās. Veikto darbu kvalitāte pīlnība atbilst pasūtītāja prasībām.
Darbi tika veikti patstāvīgā kontaktā ar pasūtītāju, operatīvi atrisinot darbu gaitā radušos jautājumus.
Objekta izbūves laikā SIA "Steel Constructor MM" ir sevi pierādījusi kā profesionālu un uzticamu sadarbības partneri būvniecības jomā.

WT Terminal,

SIA Mērks noslēdza līgumu ar SIA Steel Constructor MM ka apakšuzņēmēju objektam "Decco Centrs", kas atrodas Katlakalna ielā 6D, Rīgā.
Līgumdarbi: dzelzbetona kolonnu, paneļu montāža, metāla konstrukciju piegāde un montāža.
Minētajā objektā montāžas darbi tika veikti noteiktajos termiņos, atbilstoši Latvijas Republikā pastāvošajiem būvniecības normatīviem. Projekta īstenošanas laikā, uzņēmums spēja operatīvi un profesionāli risināt būvniecības gaitā radušos jautājumus. Veicot montāžas darbus, tika ievērotas nepieciešamās darba aizsardzības, ugunsdrošibas un vides aizsardzības prasības.
Darbinieki savus pienākumus veica ar lielu atbildības sajūtu.
Veikto darbu kvalitāte atbilst pasūtītāja prasībām.
Kopējās sadarbības laikā SIA Steel Constructor MM ir sevi pierādījis kā profesionāls un uzticams sadarbības partneris.

MERKS SIA,

SIA"SteelConstructorMM" laika posmā no 25.07.16-01.08.16 veica trīs kustīgo tiltu montāžas darbus objektā:" VAS "Starpautiskā lidosta"Rīga"" pasažieru termināļa paplašināšanas 5.kārta Ziemeļu piestātne, būvniecības 2.kārta", montāžas apjoms 85 tonnas, darbi tika paveikti 5 dienu laikā.

SIA"SteelConstructorMM" sev uzticētos darbus izpildīja kvalitatīvi, saskaņā ar noslēgto līgumu un tehnisko projektu. Darbi tika veikti ātri, ievērojot visus atrunātos termiņus, nodrošinot kvalitatīvu objekta nodošanu ekspluatācijā īsā termiņā. Būvfirmas darbinieki parādīja profesionalitāti un nopietnu attieksmi pret veicamo darbu.

Esam ļoti apmierināti ar montāžas darbu rezultātiem.

Rekomendējam SIA"SteelConstructorMM" kā partneri arī citu projektu īstenošanai!

Rekomendācija

Rekomendācija

SIA Baltic Business Advice,

SIA "SteelConstructor MM", kā ģenerāluzņēmējs no 2015.gada marta līdz septembrim veica zivju konserva ceha būvniecību 1200 m2 platībā Vandzenē, Talsu novadā.

Darbi tika organizēti un veikti profesionāli, augstā kvalitātē un noteiktajos termiņos. Visa izpilddokumentācija tika iesniegta savlaicīgi un atbilstoši būvniecības noteikumiem.

Ģenerāluzņēmējam bija veiksmīga sadarbība ar apakšuzņēmējiem. Objekts tika nodots būvvaldei bez kļūdām un pareizajos termiņos.

Esam ļoti apmierināti ar celtniecības rezultātiem un SIA "SteelConstructor MM", rekomendējam to kā veiksmīgu sadarbības partneri, turpmākajos celtniecības projektos.

Rekomendacija

Rekomendācija
Objekta profils

Senga SIA,

Steelconstructor