Atsauksmes

SIA "Steel Constructor MM", laika posmā no 02.05.2013. - 31.06.2013. veica trotuāra izbūves darbus  Vaļņu ielas un Rīgas ielas posmos Jelgavā. Visi līgumā paredzētie darbi tika izpildīti profesionāli un savlaicīgi, kas nodrošināja kvalitatīvu objekta nodošanu ekspluatācijā īsā termiņā.

Rekomendējam SIA "Steel Constructor MM" kā partneri būvobjektu realizācijā

kulk1

Rekomendācija

Kulk SIA, http://kulk.lv/

2013. gada laikā, SIA "Steel Constructor MM" tika piesaistīts izbūves darbiem kā apakšuzņēmējs sekojošiem objektiem:

Vaļņu ielas, Rīgas ielas un Garozas ielas posmos, Jelgavā - trotuāra izbūve. Darbi tika izpildīti saskaņā ar noslēgto līgumu un tehnisko projektu nosacījumiem, ievērojot izpildes termiņus, kas nodrošināja kvalitatīvu objektu nodošanu ekspluatācijā.

Rekomendējam SIA "Steel Constructor MM" kā partneri būvobjektu realizācijā.

kulk2

Rekomendācija

Kulk SIA, http://kulk.lv/

CBF SIA "BINDERS", reģ.Nr. 40003164644, kā galvenais būvuzņēmējs, laika posmā no 17.05.2011 līdz 31.10.2012., veica darbu izpildi līguma "Zilupes ielas rekonstrukcija" Rēzeknē ietvaros.

Kā apakšuzņēmējs trotuāra izbūves darbiem tika piesaistīts apakšuzņēmējs SIA "Steel Constructor MM", kurš veica darbus no 01.05.2012. līdz 30.10.2012.

SIA "Steel Constructor MM" sev uzticētos darbus izpildīja kvalitatīvi, saskaņā ar noslēgtā līguma un tehniskā projekta nosacījumiem, ievērojot izpildes termiņus.

binders

Rekomendācija

Binders SIA,

Steelconstructor