Atsauksmes

CBF SIA "BINDERS", reģ.Nr. 40003164644, kā galvenais būvuzņēmējs, laika posmā no 17.05.2011 līdz 31.10.2012., veica darbu izpildi līguma "Zilupes ielas rekonstrukcija" Rēzeknē ietvaros.

Kā apakšuzņēmējs trotuāra izbūves darbiem tika piesaistīts apakšuzņēmējs SIA "Steel Constructor MM", kurš veica darbus no 01.05.2012. līdz 30.10.2012.

SIA "Steel Constructor MM" sev uzticētos darbus izpildīja kvalitatīvi, saskaņā ar noslēgtā līguma un tehniskā projekta nosacījumiem, ievērojot izpildes termiņus.

binders

Rekomendācija

Binders SIA,

Steelconstructor