Par būvdarbiem objektā "Noliktavas-Kravas termināla atjaunošana" Rīga, Flotes iela 12a.
Ar šo SIA "WT TERMINAL" apliecina, ka SIA "Steel Constructor MM", reģ.Nr. 40103340860 saskaņā ar 2016.gada 22.augustā noslēgta savstrapēja Uzņēmuma līguma Nr. SC22/08/2016 ir veikusi vispārējus būvdarbus objektā "Noliktavas-Kravas termināļa atjanošana" Rīga, Flotes iela 12a.
Būvdarbi objektā "Noliktavas-Kravas termināļa atjanošana" Rīga, Flotes iela 12a tika veikti atbilstoši LR būvnormatīviem, ka arī saskaņā ar tehniska projekta prasībām, būvniecības normām un noteikumiem. Būvdarbi izpildīti līguma noteiktajos termiņos un iekļaujoties tāmes izmaksās. Veikto darbu kvalitāte pīlnība atbilst pasūtītāja prasībām.
Darbi tika veikti patstāvīgā kontaktā ar pasūtītāju, operatīvi atrisinot darbu gaitā radušos jautājumus.
Objekta izbūves laikā SIA "Steel Constructor MM" ir sevi pierādījusi kā profesionālu un uzticamu sadarbības partneri būvniecības jomā.

WT Terminal,

Steelconstructor