SIA Mērks nosedza līgumu ar SIA Steel Constructor MM ka apakšuzņēmēju objektam "Decco Centrs", kas atrodas Katlakalna ielā 6D, Rīgā.
Līgumdarbi: dzelzbetona kolonnu, paneļu montāža, metāla konstrukciju piegāde un montāža.
Minētajā objektā montāžas darbi tika veikti noteiktajos termiņos, atbilstoši Latvijas Republikā pastāvošajiem būvniecības normatīviem. Projekta īstenošanas laikā, uzņēmums spēja operatīvi un profesionāli risināt būvniecības gaitā radušos jautājumus. Veicot montāžas darbus, tika ievērotas nepieciešamās darba aizsardzības, ugunsdrošibas un vides aizsardzības prasības.
Darbinieki savus pienākumus veica ar lielu atbildības sajūtu.
Veikto darbu kvalitāte atbilst pasūtītāja prasībām.
Kopējās sadarbības laikā SIA Steel Constructor MM ir sevi pierādījis kā profesionāls un uzticams sadarbības partneris.

MERKS SIA,

Steelconstructor