Bulklasts hangar- Kungla 56,Valga, Estland

Projektet genomfördes inom 5 veckor. Hngarens bredd 25meter, längd 60 meter.

Hangar försed som bulklasts lager med total yta på 1450m2. Hangar kommer att användas för lagring av spannmål. Byggdes kolonntyps - bärande betongfundament, sockel stråle, bärvägg. Hangars ramar är tillverkade av metallkonstruktioner, vi levererade och monterade metallkonstruktioners totalt av 62 ton. MMR 20 profiler används som vägbeläggning och MM20 profiler som takbeklädnad. Vi monterade ventilationsluckor och portar. Vi gjorde betonering av golvplattan i 1450 m2. Innsidan av hangaren är belagt med träbjälkar i 6meter höjd, vilket ger totalt ca 8000m3 av sädesmagasin.

Steelconstructor