Byggnation av två bulklasts lager- Zila iela 22/24 Bolderāja, Riga

Projektet genomfördes inom 3 månader. Hngarernas bredd 50meter, längd 70 meter.

Hangarer förseda som bulklasts lager med total yta på 3500m2. Hangarer kommer att användas för lagring av spannmål. Byggdes kolonntyps - bärande betongfundament, sockel stråle, bärvägg. Hangars ramar är tillverkade av metallkonstruktioner, vi levererade och monterade metallkonstruktioners totalt av 360 ton. Tent beläggnings används som väggar och takbeklädnad. Innsidan av hangaren är belagt med träbjälkar i 9meter höjd, vilket ger totalt ca 60 000m3 av sädesmagasin.

Steelconstructor