Stenläggnings arbeten i ,,Baltā kāpa”, Jurmala

Byggndet av trottoarer och trottoarkanter byggandet, stenläggnings arbeten.

Steelconstructor