Referenser

Under år 2013 "Steel Constructor MM" AB var deltagen som underentreprenör till väggbyggnads arbeten för följande objekt:

  1. Trottoar och körbanans förnyelse på Zeltenes iela 12, 14, 16, 18, Riga;
  2. Byggandet av gator och trottoarkanter på Zolitūdes iela 36/1 och 36/2, Riga
  3. Byggandet av trottoar på Zusu iela 2, Jurmala
  4. Beläggnings arbeten vid Köpcentrum A7 i Riga.

Alla arbeten enligt avtalet uppfylldes professionellt och på en god tid, vilket säkerställer en hög anläggnings kvalitet och driftsättning.

Vi rekommenderar "StellConstructor MM" AB som en partner av byggarbets genomförandet.

Mcelinieks

Rekommendation

Mārupes Ceļinieks SIA,

Härmed informerar jag om att AB "ERGOSTATUS" i år 2014, under perioden från 5 augusti-10 augusti, anlitade AB "Steel Constructor MM” som underentreprenör vid betong kullerstens trottoars inläggnings arbeten på objekten "Komerccentrs, Uriekstes iela 14, Riga" där beläggnings omfattning bestog av 700 m2.

Alla arbeten enligt avtalet var uppfyllda i sin helhet, i god kvalitet och inom den fastställda tidsfristen. Byggföretagets personal visade professionalism och seriös inställning till arbete som skall utföras.

Vi rekommenderar "StellConstructor MM" AB som en partner av byggarbets genomförandet i andra objekt.

ergostatus

Rekommendation

Ergostatus SIA,

Från 2 maj till 31:a juni 2013 företaget "Steel Construction MM" utförde delvisa trotuar byggarbeten på Valnu och Rigas iela i Jelgava. Arbetena utfördes inom de överenskomna tidsgränser och på ne profesional sätt, tillhandahålla en kvalitet i anläggnings driftsättning inom kort tid.

Vi rekommenderar "StellConstructor MM" AB som en partner av byggarbets genomförandet i andra objekt.

kulk1

Rekommendation

Kulk SIA, http://kulk.lv/

Under år 2013 "StellConstructor MM" AB var deltagen som underentreprenör till byggnadsarbeten av följande objekt:

Delvisa trotuar byggarbeten på Valnu, Rigas och Garozas iela i Jelgava. Arbeten utfördes i enlighet med avtalet och de tekniska projektēt i enlighet med tidsfrists villkor, som gav högkvalitativa objektets driftsättning.

Vi rekommenderar "StellConstructor MM" AB som en partner av byggarbets genomförandet i andra objekt.

kulk2

Rekommendation

Kulk SIA, http://kulk.lv/

Steelconstructor