Referenser

Under tidens mellan 17 maj 2011 till 31:a oktober 2012, väggbyggsföretaget "BINDERS"AB, reg.nr. 40003164644 som huvudenterprnår genomförde utförandet av kontrakt "Zilupes street återuppbyggnad" i Rezekne.

Som underentreprenör för beläggningsarbete som underentreprenör anlitade vi “Steel Constructor MM"AB som utförde arbetet från 1.maj till 30:e oktober 2012.

Den tilldelade arbete "Steel Constructor MM" AB utförde kvalitativt, i enlighet med det avtalet och de tekniska projktets förutsättningar, med förbehåll för tidsfrister.

binders

Rekommendation

Binders SIA,

Steelconstructor